Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Chełm

Chełm, Lwowska 37, tel: 825642201, www.zdz.chelm.pl