Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Peowiaków 3, tel: 846392821, www.zdz-zamosc.pl