Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Wyścigowa 31, tel: 815321944, www.zs3.lublin.pl