Technikum w Piotrowicach

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat lubelski

Piotrowice, - 183, tel: 815628150, zstrpiotrowice.pl