Technikum w Okszowie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat chełmski

Okszów, szkolna 2, tel: 825690722, www.zsckr.okszow.edu.pl