Technikum w Niemcach

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat lubelski

Niemce, Różana 8, tel: 817561478, www.zspniemce.pl