Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z A

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Wyścigowa 31, tel: 815321944, soswlublin.pl