Technikum Przemysłu Drzewnego

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Janów Lubelski

Janów Lubelski, Ogrodowa 20, tel: 015 872 40 15,