Technikum Ogrodnicze

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat opolski

Kluczkowice, Kolejowa 7, tel: 818271006, www.zszopolelubelskie.pl