Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Biłgoraju

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Biłgoraj

Biłgoraj, Kosciuszki 98, tel: 846867978, www.rcezbilgoraj.lbl.pl