Technikum Informatyczne

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat rycki

Dęblin, Tysiąclecia 3, tel: 818830274, www.zsz1deblin.pl

Technikum Informatyczne

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat rycki

Ryki, Żytnia 5, tel: 818651297, www.mechanikryki.pl