Technikum Elektryczne

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat rycki

Dęblin, Tysiąclecia 3, tel: 818830274, www.zsz1deblin.pl

Technikum elektryczne

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Łęczna

Łęczna, Bogdanowicza 9, tel: 817521257, www.zsg-leczna.pl