Technikum Ekonomiczne

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat rycki

Dęblin, Wiślana 3b, tel: 818830289,

Technikum Ekonomiczne

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat rycki

Ryki, Wyczółkowskiego 10, tel: 818652450, www.zsz2ryki.szkolnastrona.pl