Technikum Ekonomiczne nr 3 w Chełmie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Chełm

Chełm, Sienkiewicza 22, tel: 825655254, www.ekonomy.pl