Technikum 4-letnie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat bialski

Małaszewicze, Kolejarzy 16, tel: 833751438, www.malaszewicze.com

Technikum 4 letnie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat świdnicki

Piaski, Partyzantów 19, tel: 815821001, www.zspiaski.pl