Szkoła Policealna Zawodowa

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Brzeska 71, tel: 833422801,