Szkoła Policealna Zaoczna

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Piłsudskiego 36, tel: 833416787, zsz1.edu.pl