Szkoła Policealna w Okszowie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

powiat chełmski

Okszów, szkolna 2, tel: 825690722, www.zsckr.okszow.edu.pl