Szkoła Policealna w Leśnej Podlaskiej

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

powiat bialski

Leśna Podlaska, Bialska 7, tel: 833450024, www.zsckr.edu.pl