Szkoła Policealna Specjalna nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo słyszących, Niewidomych, Słabo Widzacych, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Af

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Wyścigowa 31, tel: 815321944, www.soswlublin.pl