Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Sulisławicka 7, tel: 817481881, www.sppss.lublin.pl

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Sulisławicka 7, tel: 817481881, www.sppss.lublin.pl