Szkoła Policealna PERSPEKTYWA w Lubline

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Jana Sawy 1A, tel: 814480605, www.perspektywa.szkola.pl/lublin