Szkoła Policealna Nr 7

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Długa 6, tel: 817443314, www.zsen.lublin.pl