Szkoła Policealna Nr 1 w Krasnymstawie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Krasnystaw

Krasnystaw, Zamkowa 1, tel: 825763755, http://zspnr1-krasnystaw.edu.pl/