Szkoła Policealna dla Młodzieży

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

powiat puławski

Klementowice, 365, tel: 818823002, www.zsaklem.pl