Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zamościu

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Zamość

Zamość, Partyzantów 14, tel: 846271360, www.ckziu.zamosc.pl