Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 6

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Puławy

Puławy, Polna 18, tel: 818863821, www.zs1.pulawy.pl