Szkoła Policealna dla Dorosłych KURSOR

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Narutowicza 66, tel: 833422578, www.kursor.edu.pl