Szkoła Policealna Akademia Umiejętności w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Gospodarcza 26, tel: 534313016, www.fau.edu.pl