Szkoła Podstwowa w Nowodworze

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Nowodwór, Nowodwór 73, tel: 818661006,