szkola Podstawowaw Szczekarkowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Szczekarków, brak 124, tel: 818552645, www.spszczekarkow.pl