SZKOŁA PODSTAWOWA WTURCE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Turka, 294, tel: 817510015,