Szkoła Podstawowa we Wronowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Wronów, 15, tel: 815179095, www.spwronow.edu.pl