Szkoła Podstawowa w Żulicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Żulice, Żulice 18, tel: 846613172,