Szkoła Podstawowa w Zubowicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Zubowice, 19, tel: 846153301,