Szkoła Podstawowa w Żółkiewce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Żółkiewka-Osada, Szkolna 3, tel: 846831630, www.spzolkiewka.edupage.org.pl