Szkoła Podstawowa w Żmudzi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Żmudź, ŻMUDŹ KOLONIA 10, tel: 825680178,