Szkoła Podstawowa w zespole

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Puchaczów, Mickiewicza 19, tel: 817575004,