Szkoła Podstawowa w Zespołe Szkól w Sitańcu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Sitaniec, Sitaniec 422, tel: 846166210, www.zssitaniec.scholna.strona.pl