Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Zaraszów, Zaraszów 64, tel: 815660098, zaraszow.pl