Szkoła Podstawowa w Zagoździu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Lipniak, - 5, tel: 257961812, www.zagozdzie.boo.pl