Szkoła Podstawowa w Wyżnica

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Wyżnica, Wyżnica 33, tel: 818261552, www.spwyznica