Szkoła Podstawowa w Wierzbie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Wierzba, - 19, tel: 846163218,