Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Wierzbica-Osiedle, Pogodna 8, tel: 825693233, www.zswierzbica.az.pl