Szkoła Podstawowa w Wielączy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Wielącza, - 5, tel: 846168006, www.spwielacza.pl