Szkoła Podstawowa w Ulhówku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Ulhówek, Sadowa 3, tel: 846616078, zspulhowek.szkolnastrona.pl