Szkoła Podstawowa w Uhrze

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Uher, Uher 32, tel: 825697812,