Szkoła Podstawowa w Sworach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Swory, Szkolna 34, tel: 833433529, www.spswory.pl