Szkoła Podstawowa w Święcicy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Święcica, 0 58, tel: 825693259, 0