Szkoła Podstawowa w Surhowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Surhów, nie dotyczy 1, tel: 825776595, www.spsurhow.pl